Για πρώτη φορά μία έκθεση επιχειρεί να ερμηνεύσει τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο 
με βάση το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που καθόρισε κυρίαρχες καλλιτεχνικές του επιλογές. 

Η έκθεση αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες. 

Η πρώτη παρουσιάζει τη σημασία της Κρήτης για τη Βενετία τον 16ο αιώνα και χαρτογραφεί την κοινωνική, ιδεολογική και οικονομική διάρθρωση του νησιού, με εργαλείο τη σχέση πόλης-υπαίθρου. 

Η δεύτερη εξετάζει τα καλλιτεχνικά φαινόμενα του ιδιαίτερου αστικού, κοσμοπολίτικου περιβάλλοντος των Κρητικών πόλεων, δίνοντας έμφαση στο πώς οι Κρητικοί ζωγράφοι επιχείρησαν να συνδυάσουν τη βυζαντινή με τη δυτική παράδοση.

Η τελευταία ενότητα δομεί μία ερμηνεία για την κρητική περίοδο του Θεοτοκόπουλου, με βασικό εργαλείο την υφολογική εξέταση των έργων του 

και τη σύγκρισή τους με άλλα κρητικά έργα. 

Ποιοι ήταν τελικά οι λόγοι που οδήγησαν τον Θεοτοκόπουλο να αναχωρήσει για τη Βενετία το Φθινόπωρο του 1567 ή την Άνοιξη του 1568;

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

100 Χρόνια Βυζαντινό Μουσείο